facebook instagram

fizjoterapia Fizjoterapia we Wrocławiu

Terapeuci

mgr Małgorzata Szymczak-Grygierczyk

fizjoterapeutka

Ukończone studia wyższe na wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i uzyskany tytuł magistra fizjoterapii w roku 2014. Równocześnie uzyskany tytuł instruktora rekreacji ruchowej o specjalności hipoterapia. Od 2013 – 2015 r praca w charakterze wolontariusza-fizjoterapeuty w szpitalu specjalistycznym na oddziale neurologii. Ponadto w trakcie studiów ponad półroczne praktyki na oddziałach pediatrycznych, ortopedycznych, chirurgicznych i internistycznych. W roku 2015 ukończone kursy PNF-basic oraz kinesiology taping z uzyskaniem certyfikatów międzynarodowych, a w 2018 roku ukończony kurs w zakresie neurorozwojowej diagnostyki i terapii niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym. W 2018 r ukończony kurs z zakresu Terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. W 2021 r uzyskanie uprawnień egzaminatora OKE w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie technik masażysta. Obecnie w trakcie studiów w Akademii osteopatii we Wrocławiu.

Technik masażysta Klaudia Nowacka

masażystka

Ukończona szkoła policealna KADRA na kierunku technik masażysta z uzyskanym tytułem w 2021r. W latach 2012-2019 czynny udział w wolontariatach jako pomoc w organizacji wydarzeń sportowych. W 2020 ukończony kurs z masażu gorącymi kamieniami. Specjalizuje się w masażu klasycznym i powysiłkowym. Stale współpracuje ze sportowcami takimi jak piłkarze oraz osoby trenujące CrossFit.

Na czym polega terapia PNF?

pnf

Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (w skrócie z ang. PNF) jest koncepcją mającą własne zasady i filozofię postępowania z pacjentem. Terapia powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa - dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki - Maggie Knott. Głównym celem leczenia jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego.
Filozofią PNF jest proponowanie pacjentowi terapii bezbolesnej i funkcjonalnej, to znaczy zgodnej z potrzebami ruchowymi sygnalizowanymi przez chorego i wzorowanie na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. W tej metodzie pacjent powinien być partnerem fizjoterapeuty, który pełni rolę doradczą. Terapeuta poszukuje przyczyn problemów zgłaszanych przez pacjenta, jednak w realizacji celów wyznaczonych w terapii opiera się przede wszystkim na potencjale nieuszkodzonych bądź najsprawniejszych jego sfer ruchowych. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z fizjoterapeutą.

Co to jest kinesiology taping?

fizjoterapia

Kinesiology taping to metoda terapeutyczna, która łączy elementy medycyny europejskiej i dalekowschodniej, w której nie leczy się objawów choroby, ale pacjenta. Twórcą tej metody powstałej w latach 70. XX w. jest japoński chiropraktyk – Dr Kenzo Kase.
W terapii wykorzystujemy plaster k-active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Często pacjenci mają błędne przekonanie, że to sam plaster i jego kolor mają pożądaną moc leczenia. Podstawą „leczniczych” właściwości plastra natomiast jest sposób jego naklejenia na skórę pacjenta. Od zakresu rozciągnięcia plastra, rozciągnięcia skóry (bądź też nie), kierunku jego naklejenia zależą efekty terapii. Kolor plastra jest bez najmniejszego znaczenia i pełni tylko funkcje ozdobne. Każde nałożenie plastra (aplikacji) poprzedzone jest badaniem i oceną układu mięśniowo-powieziowego. W tej metodzie leczenia nie ma gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń. Najważniejsze jednak dla pacjentów bezpośrednio po urazach i tych od dłuższego czasu walczących z bólem jest, że efekt terapii i poprawa są zauważalne od razu po aplikacji i utrzymują się również po zdjęciu plastra.
Kinesiology taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą leczenia z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powieziowej.

masaż kamieniami